خانه
معرفی
نامه‌ها
یادداشت‌ها
سخنرانی‌ها
خاطرات
ارسال مطلب
تماس با ما

این همه جستجوی ما هست ز جستجوی او

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۸۰

این همه جستجوی ما هست ز جستجوی او

بسم الله الرحمن الرحیم

در مشهد:

گدا سلطان شود گر زانکه سلطان

نشاند بر سریر خود گدا را

هیچکسی به خویشتن، ره نبرد به سوی او

بلکه به پایِ او رود، هر که رود به کوی او

تا که ازو نبُد طلب، طالب او کسی نشد

این همه جستجوی ما هست ز جستجوی او

نابرده به صبح در طلب شامی چند

ننهاده برون ز خویشتن گامی چند

در کسوت خاص آمده عامی چند

بدنام کنندۀ نکونامی چند

نقش و نگار نقش و نگار است بی‌گمان

مانی نهان شده‌است در این نقش مانوی

(هر شش بیت از مغربی تبریزی)

سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

به دست مرحمت یارم در امیدواران زد

(حافظ)

سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی

خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز

ورای حد تقریر است شرح آرزومندی

(حافظ)

یک دم زدن از حال تو غافل نیم ای دوست

صاحب خبران دارم آنجا که تو هستی

(ابوسعید ابوالخیر)

ساقی تو بده باده و مطرب تو بزن عود

تا می‌خورم امروز که وقت طرب ماست

می هست و درم هست و بت لاله رخان هست

غم نیست و گر هست نصیب دل اعداست

در اواخر عمر ابوسعید از قرآن فقط آیات رجاء را می‌خواند. گفتند این چه قرآن خواندن است؟ گفت سهم ما این است و رباعی اخیر را خواند.

    نظرات
    ارسال نظر
    درحال ارسال نظر ...