خانه
معرفی
نامه‌ها
یادداشت‌ها
سخنرانی‌ها
خاطرات
ارسال مطلب
تماس با ما

لشگر حق

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۲

لشگر حق

بسم الله الرحمن الرحیم

سحرگاه دهم اسفندماه ۱۳۹۲ در مشهد:

جمله ذرات زمین و آسمان

لشگر حقّند گاه امتحان

باد را دیدی که با عادان چه کرد

آب را دیدی که در طوفان چه کرد

آنچ بر فرعون زد آن بحر کین

وآنچ با قارون نمودست این زمین

وآنچ آن بابیل با آن پیل کرد

وآنچ پشه کلهٔ نمرود خورد

جزو جزوت لشکر از در وفاق

مر ترا اکنون مطیع‌اند از نفاق

گر بگوید چشم را کو را فشار

درد چشم از تو بر آرد صد دمار

ور به دندان گوید او بنما وبال

پس ببینی تو ز دندان گوشمال

باز کن طب را بخوان باب العلل

تا ببینی لشکر تن را عمل

چونک جان جان هر چیزی ویست

دشمنی با جان جان آسان کیست

(مولانا، دفتر چهارم مثنوی معنوی)

عاشقان کشتگان معشوقند

بر نیاید ز کشتگان آواز

(سعدی)    نظرات
    ارسال نظر
    درحال ارسال نظر ...