خانه
معرفی
نامه‌ها
یادداشت‌ها
سخنرانی‌ها
خاطرات
ارسال مطلب
تماس با ما

نی برون از ما و نی با ما و نی بی ماستی

تاریخ: ۵ آذر ۱۳۸۹

نی برون از ما و نی با ما و نی بی ماستی

بسم الله الرحمن الرحیم

پنجم آذرماه ۱۳۸۹ مشهد:

قول زیبا نیست بی‌کردار نیکو سودمند

قول با کردار زیبا دلکش و زیباستی

گفتن نیکو به نیکوئی نه چون کردن بود

نام حلوا بر زبان بردن نه چون حلواستی

(قصیده‌ای از مرحوم میرفندرسکی)

***

[یادداشت بالا را مرحوم مهندس الهی در تاریخ «تیرماه ۱۳۹۳» چنین تکمیل نموده‌اند:‍]

جان عالم خوانمش گر ربط جان دانی به تن

در دل هر ذره هم پنهان و هم پیداستی

نیست حدی و نشانی کردگار پاک را

نی برون از ما و نی با ما و نی بی ماستی

این ابیات از همان قصیده میرفندرسکی است.


    نظرات
    ارسال نظر
    درحال ارسال نظر ...